Some em mập 2k5 nhiều nước

1 Zoom+ 34 62

Some em mập 2k5 nhiều nước. xem clip thấy quả mặt quen quen r, đọc dòng chữ trên cái gối thấy hotel tre việt nha trang là hiểu luôn =))
Nhà nó gần nhà tui mà =)) ai ở Nha Trang k tin tui nổ cho cái địa chỉ luôn =)) nhà tui đi bộ vài bước qua nhà nó ròi

Thể loại: Censored