JUQ-476 | cho vợ làm tình với nhân viên Sumire Mizukawa

1 Zoom+ 15 62

Tôi đã kết hôn với vợ là Sumire được vài năm. Anh ấy thăng chức ở công ty và dù đôi khi gây rắc rối trong công việc, anh ấy sống rất tốt với vợ. Một ngày nọ, tôi bắt đầu nói chuyện về việc kết hôn với Zuo Ci, đàn em của anh ấy. Anh ấy nói rằng không quan tâm hoặc mong muốn kết hôn. Tôi quyết định để anh ấy và vợ trải nghiệm hôn nhân giả. Sau ba giờ ở một mình, Zuo Ci dường như hiểu giá trị của hôn nhân. Mấy ngày sau, anh ấy muốn đến nhà tôi và đặt camera ẩn như vật liệu chơi, nhưng…

Thể loại: Censored